Greater China ● People's Republic of China

Shenzhen Hub

11 members

Curator

Wang Yijing

Thayse Furtado

Langni Xie

Yazhu Li

SHUYI LI

Xuena Peng

Shaoping Song

Markey Tan

Giselle Wong

Lingxuan(Peter) Zeng

Wenbin Wu

Interested in joining? Apply today to join our hub.